Publications Anker Nielsen

The publication is diveded in groups - the newest on the top. Links to pdf files - note some is large size (more than 1MB har information on that.

Moisture measurements and calculations - Fugtmålinger og beregninger

 • Nielsen, A.,Møller, E. B.,Rasmussen, T. V.&Hansen, E. J. . P.: Use of sensitivity analysis to evaluate hygrothermal conditions in solid brick walls with interior insulation .Proceedings of the 5th International Building Physics Conference (IBPC): Kyoto Japan May 28-31 2012.Kyoto, Japan:Kyoto University, page 377-384.
 • Nielsen, A.,Møller, E. B.,Rasmussen, T. V.&Hansen, E. J. . P. Use of sensitivity analysis to evaluate hygrothermal conditions in solid brick walls with interior insulation , abstract, Proceedings of the 5th International Building Physics Conference (IBPC): Kyoto, Jaan, May 28-31 2012.Kyoto University, page 90.
 • Nielsen A., Kjellstrom E Sasic Kalagasidis A., 2007:Sustainability of the Swedish built environment towards climate change. Hygro-thermal effects and design criteria for buildings with respect to future climate scenario. Thermal Performance for the Exterior Envelopes of Whole Buildings X, December 2-7,2007, Clearwater beach, Florida, USA. s. 10. ISBN/ISSN: 978-1-933742-28-1
 • Anker Nielse: Moisture Problems in the Design and Construction Phase. 7th Nordic Symposium on Building Physics, Reykjavik, Iceland, June 12-15, 2005.
 • Anker Nielse: Moisture Damages – Types, Risk and Design for Damage prevention, CIB W40 meeting Glasgow, 2004
 • Anker Nielsen: Reducing the risk of future moisture problems in buildings, 7th international conference on Healthy Buildings, Singapore, 7th to 11th December 2003 (7 pages)
 • Anker Nielsen: Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) used on Moisture Problems, Indoor Air 2002, 9th international Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, USA, June 30- July 5 2002 (6 pages)
 • Nielsen, A and Samuelson, I: Checklists for clean and moisture safe buildings, Sixth Nordic Conference on Building Physics in Trondheim, Norway, 17th to 19th June 2002 (8 pages)
 • Use of FMEA - failure modes effects analysis on moisture problems in buildings, Sixth Nordic Conference on Building Physics in Trondheim, Norway, 17th to 19th June 2002 (8 pages)
 • Anker Nielsen: Analysis of the moisture problems in bath rooms, Healthy Buildings 2000, Helsinki, Finland, August 5-10, 2000
 • Anker Nielsen: 3D rooms for moisture balance calculations, Fifth Nordic Conference on Building Physics in the Nordic Countries, Göteborg, Sweden 22th to 26th August 1999(8 pages)
 • Anker Nielsen and Øyvind Økland: A Method for Finding Risk of Moisture Convection, 4th symposium on the Building Physics in the Nordic Countries, 9-10 September 1996 at Innopoli, Espoo, Finland (8 pages)
 • Anker Nielsen: Use of statistics for prediction of risk for condensation in a wall construction. International symposium on Moisture Problems in Building Walls, Porto, Portugal, 11-13 September 1995 (10 pages)
 • Anker Nielsen: Use of statistics for prediction of condensation in a wall construction. International symposium Indoor Air Quality in Practice, Moisture and Cold Climate Solutions, NIF, ISIAQ, Oslo, Norway, 19-21 June 1995 (14 pages)
 • Anker Nielsen: Validation of mass transfer calculations, LEN-day Lund September 13th 1991, 12 pages 1991. Printed in: Research and Development in Building Physics during the last 25 years, Swedish Council for Building Research, D15:1992 (page 37-48), Stockholm, Sweden
 • Anker Nielsen: Numerical methods for combined moisture- and heat transfer in building materials and in structural elements. Report from Nordic symposium. Laboratoriet for bygningsmaterialer DTH. Section: Availability of materials properties 11 sider 1989
 • Anker Nielsen: Fuktteknisk dimensjonering med statistikk. En metode for vurdering av risiko for byggskader. Byggforskningsrådet, Sverige R89:1987 ( 57 sider) 1987
 • Anker Nielsen: Use of personal computers for moisture calculations. Building Physics in the Nordic Countries. Symposium and day of building physics Lund, Sweden, august 1987. Swedish Council for Building Research D13:1988 (5 sider)
 • Anker Nielsen: Condensation in a brick wall estimated with statistical methods. Building Physics in the Nordic Countries. Symposium and day of building physics Lund, Sweden, august 1987. Swedish Council for Building Research D13:1988 (5 sider)
 • N.E. Andersen og Anker Nielsen: Fugt- og varmetekniske målinger i tage og ydervægge. SBI-fugtforsøgshus, SBI. SBI-rapport 134 24sider 1982
 • Anker Nielsen: Gamma-ray-attenuation used on free-water intake tests. RILEM symposium on autoclaved aerated concrete. Lausanne march 29-31,1982 10sider 1982
 • Anker Nielsen: Computer programme for Philips numerical solution of equations of the diffusion type with diffusivity concentration-dependent. LFV medd. 36. 15sider 1975
 • Lars Bach and Anker Nielsen: A numerical method to calculation of moisture content in wood exposed to cyclic climatic conditions. DTH. LFV note 20 pages 1975
 • Lars Bach and Anker Nielsen: Computer programme for non-stationary moisture variations. LFV medd. 34. 21sider 1975
 • Anker Nielsen: Fugtfordelinger i gasbeton under varme- og fugttransport. Licentiat-afhandling ved DTH, LFV medd.29. 219sider 1974 (Dr. Thesis: Moisture distribution in cellular concrete during heat- and moisture transfer)
 • Anker Nielsen: Gamma-Ray-Attenuation Used for Measuring the Moisture Content and Homogeneity of Porous Concrete. Building Science, vol. 7(1972)page 257-263

Energy calculations - Energiberegninger

 • Nielsen, A.,Bertelsen, N. H.,Sørensen, N. L.&Wittchen, K. B. Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse: Redegørelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen med forslag til en fremtidig realisering.1. udgave udg.SBI forlag.94 s.(SBI; Nr. 20, Vol. 2011)
 • Thermal insulation and alternative energy – an analysis of climate variations, Building Physics Symposium 29-31 October 2008, Leuven, Belgia
 • Mossavi Nik, V and Nielsen A: UsingControlled Active Mass (CAM) to decrease energy demand for Cooling, 8th Nordic Conference on Building physics in the Nordic Countries, København, 2008
 • Sasic Kalagasisdis A, Moussavi Nik V andNielsen A: Effect of climate change on energy consumption in buildings, 8th Nordic Conference on Building physics in the Nordic Countries, København, 2008
 • Törnström T, Nielsen A, Nilsson H, Sandberg M and Wahlström Å: Controlled active mass for        increased thermal comfort, Proceedings of the International Conference Clima 2007 WellBeings Indoors, Helsinki, Finland
 • Törnström T, Ghahremanian Sh., Janbakhsh S., Nielsen A, Nilsson H, Sandberg M and Wahlström Å:   Low-energy cooling for improved thermal comfort in offices, Proceedings of the 6th International         Conference on Indoor Air Quality & Energy Conservation in buildings, Sendai, Japan, 2007
 • Brohus H, Bjørn E, Nielsen A and Wahlström Å: Assessment concepy for the building design process.  IDEEB report no 3 2004(Intelligently Designed Energy Efficient Buildings –assessment and control by an Eco-Factor system - EUROPEAN COMMISSION 5th Framework Programme, December 2004,       ISBN 91-85303-24-0
 • EFB4. Energiberegning af glastilbygninger og flerrumsbygninger. Brugermanual (52 sider) Bygge- og Miljøteknik ,Birkerød, Danmark 1988
 • Vurdering av energiforbruk i eneboliger ved bruk av statistikk. NBI projektrapport 20 (21 sider) 1987
 • Calculation of energy consumption in large buildings - the SPRINT method. Building Physics in the Nordic Countries. Symposium and day of building physics Lund, Sweden, august 1987. Swedish Council for Building Research D13:1988 (5 pages).
 • Simplified methods for calculating energy consumption in buildings. Anker Nielsen (NBI) and Kjeld Johnsen (SBI). World Congress on Heating, Ventilating and Air-Conditioning august 1985 Copenhagen (7 pages)1985
 • EFB 1 Energy Consumption Calculation Method. Conferance: Windows in Building Design and Maintenance. Gothenburg June 1984 6pages 1984
 • Energi. Økonomisk vurdering av energisparetiltak i bygning. NBI byggdetajlblad G472.312 1984
 • Beregning af energiforbrug i småhuse. Sammen med Kjeld Johnsen. SBI rapport 148, 78sider 1984
 • Beregning af ruminddelte bygningers energiforbrug. Metoderne EFB2 og EFB3. Energiministeriets varmelagerprojekt rapport 6. LFV medd. nr 103, 60sider 1980
 • Energiforbruget i et enfamiliehus med kælder. Varme (Danmark) nr 6(1980) side116-120
 • Beregning af energiforbrug i bygninger EFB1. Brugervejledning for TI-59. Energiministeriets Varmelagerprojekt rapport 4. LFV medd. 93, 22sider 1980
 • Beregning af energiforbrug i bygninger EFB1. En metode til brug for bordregnemaskiner. Energiministeriets Varmelagerprojekt rapport 3. LFV medd. 92, 65sider 1980
 • A method for calculating the energy consumption in buildings by means of a desk calculator. CIB symposium København 1978. Energy conservation in the buildt environment at SBI - session 4 page 159-167
 • Isolering og vedvarende energi. Svensk VVS nr 12(1978) side63-66 1978
 • Klimasvingninger giver store variationer i effekten fra solfangere og vindmøller. Ingeniøren (Danmark) nr 38(1978) side34-35 1978
 • Dimensionering af solvarmeanlæg. Varme (Danmark) nr 3(1978) side61-64 1978
 • Isolering og vedvarende energi. Varme (Danmark) nr 3(1978) side57-61 1978
 • Beregning af bygningers energiforbrug. Varme (Danmark) nr 1(1978) side10-15 1978

Windows and glazed spaces - Vinduer og glasgårde

 • Energiforbruk og inneklima i en bygning med glassvegger. Glass for 90-årene NBI sagnummer N3411 13 sider 1991
 • Analyse af kantforseglingens betydning for ruders U-værdi og kondensforhold. Glass for 90-årene NBI sagnummer N3411 11 sider 1991
 • U-values for facades in glass and metal. Paper for 2.symposium: Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Tapir ISBN 82-519-0941-4 (page 57-62) 1990
 • The energy impact of new Glazing technology at high latitudes. A.Nielsen (NBI) and Øyvind Aschehoug, NTH. Paper for: CIB W67 Workshop: Low-energy-buildings(2nd generation) Heidenheim 31may-1june 1990 (7sider) 1990
 • Fasader af glass og metall. Konstruksjoner og løsninger for nordiske forhold. Sammen med C.Dreier, T.Gjelsvik, J.R.Herje og T.Isaksen. NBI Håndbok 41 1990 (Afsnit varmetap, varmetilskud, kaldras og kondens)
 • Norske erfaringer med glasgårde. Artikel i tidsskriftet: Byggeindustrien(Danmark) nr 10 side 10-12, København 1988
 • Forseglede to- og treglass ruter. Typer og egenskaper. NBI, Byggdetailblad A571.953 1988 Medforfatter
 • Prediction of risk for surface condensation. Paper for conference: Healthy Buildings 88 Stockholm, Sweden, Vol. 2 page 325-333 1988
 • Thermal Transmission Through Windows. IEA energy conservation. Annex XII Windows and Fenestration. TNO, Delft, Netherlands December 1987. Co-author.
 • Thermal and solar properties of Windows. Expert guide (step 2). IEA energy conservation. Annex XII Windows and Fenestration. TNO, Delft, Netherlands December 1987. Autor of section on condensation on glass and use of shutters
 • Vinduer og energiforbruk. Bruk av isolerte skodder. NBI byggdetaljer G 472.421 (8 sider) 1986
 • Glasstak. Konstruksjoner. Klimapåvirkninger og løsninger for nordiske forhold. Sammen med C.Dreier, T.Gjelsvik, J.R.Herje and T.Isaksen. NBI Håndbok 36 (48 sider) 1985
 • Windows. Recent research and experiences by Norwegian Building Research Institute, Trondheim Division. Papers from Window congress Gothenburg. NBI project rapport 1-85 1985
 • How the type of window glass will affect the energy consumption and the choice of HVAC in buildings. A. Nielsen and K. Breder. World Congress on heating, Ventilating and Air-Conditioning august 1985 Copenhagen (7 pages) 1985
 • Assessing coated glazing for housing. A. Nielsen and R. Heiersted. Building Research and Practice vol. 12,number5(page 299-302) 1984
 • Influence of Coated Glazing on Equivalent U-values for Windows. Windows in Building Design and Maintenance. Gothenburg June 1984 6 pages 1984
 • Energy Consumption in Buildings with Sunspace. Windows in Building Design and Maintenance. Gothenburg June l984 5pages 1984
 • Glasskledde uterom - Energimessige vurderinger. NBI Byggdetaljer A527.230 6sider 1983
 • Energigevinst med glasskledt uterom. Arkitektnytt (Norge) nr 7,side 134 1983
 • Glasbeklædte uderum i forbindelse med større bygninger. Arkitekten (Danmark) nr 6,side 114-115 1983
 • Energidiagram underlättar val av fønsterglas. Byggmästeren (Sverige) nr 2, side 37-38 1983
 • God ide med glasgårde mellem bygningerne. Ingeniøren (Danmark) 25/2 1983
 • Glasskledt uterom kan spare energi. Bygg (Norge) bd 31,nr 1,januar 1983 side 20-21 1983
 • Coated glazing and energy consumption in residential buildings - measurements and calculations. Heiersted and Nielsen, NBI. CIB 9.th congress Stockholm 1983
 • Selection of glazing for low energy consumption in different building types and climates. Nielsen and Heiersted ,NBI. CIB 9.th congress Stockholm 1983
 • Energiforbruket stiger lite med økende vindusareal. Bygg.(Norge) Bd.30,nr 8(side 21-22) september 1982
 • Vindusarealer og nattisolering - innflytelse på bygningers energiforbruk. Innredningsindustriens Forskningsgruppe Rapport nr 11, Oslo, Norge 30sider 1982
 • Valg af glastype i vinduer ud fra energisynspunkter. Byggeindustrien (Danmark) nr 6/7-1982 side 16-17 1982
 • Glasbeklædte uderums indflydelse på energiforbruget i boliger. Arkitekten (Danmark) nr 10(1982) side 198-199 1982
 • Enfamiliehuse med glasbeklædte uderum. En analyse af energiforbrug. Energiministeriets varmelagerprojekt rapport 9. LFV medd. 113 31sider 1982
 • Store vinduer i enfamiliehuse. Arkitekten (Danmark) nr 10-11(1981) side251-252 1981
 • Vinduets betydning for enfamiliehuses energiforbrug. Energiministeriets varmelagerprojekt rapport 7. LFV medd. nr 105, 29sider 1980

Inverted roofs - Omvendte tage

 • Thermal design of highly insulated inverted roofs. Anker Nielsen and Einar M. Paulsen. Second International symposium on roofing technology. NBS,USA September 1985 (13 pages) 1984

 • Inverted roofs - effect U-value and energy U-value. Nielsen and Heiersted. CIB W-40 meeting Leuven 5 pages 1983

Snow and wind - Sne og vind

 • Nielsen, A.& Claesson, J.: Melting of snow on a roof: Mathematical report, 2011, Göteborg:Chalmers tekniska högskola.37 pages.
 • Nielsen, A.& Claesson, J.Snow Melting and Freezing on Older Townhouses, 2011, Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics: NSB 2011.Tampere, Finland:Tampere University Press,Vol. 1,8 pages
 • Nielsen  A and Claesson J 2009: Snow and freezing water on roofs, Cold Climate HVAC 2009 conference, Sisimiut, Greenland, 16-19 marts 2009, 8 pages
 • Nielsen A: Snow and ice on roofs – iciclesand climate change, 8th Nordic Conference on Building physics in the Nordic Countries, København, 2008

 • Anker Nielsen: Snow, Ice and Icicles on Roofs – Physics and Risks, Sixth Nordic Conference on Building Physics in the Nordic Countries, Reykjavik, 2005

 • Anker Nielsen and Per-Arne Sundsbø: Design of buildings in snowdrift areas - experiments and practical results from Norway, Cold Climate HVAC2000, November1-3, 2000, Sapporo, Japan ( page
 • Anker Nielsen: Information on building in cold climates - results from research in Northern Norway, 4th international conference on SNOW engineering, Trondheim, Norway, June 19-22, 2000, published in Snow Engineering, Recent Advances and Development edited by Erik Hjort-Hansen et al, A.A.Balkema Rottterdam 2000, ISBN 90-5809-148-1, page 337-342
 • Anker Nielsen and Thomas Thiis: Arctic Building Technology, Fifth Nordic Conference on Building Physics in Gothenborg, Göteborg, Sweden 22th to 26th August 1999 NB 6 MB
 • Børre Bang, Anker Nielsen, Per Arne Sundsbø and Tore Wiik: Computer simulation of windspeed, windpressure and snow accumulation around buildings (SNOW-SIM). Energy and Buildings vol.21 no 3 page 235-43, 1994
 • Børre Bang, Anker Nielsen, Per Arne Sundsbø and Tore Wiik.: Computer simulation of windspeed, windpressure and snow accumulation around buildings (SNOW-SIM). Cold Climate HVAC'94, International conference on HVAC in Cold Climate, Rovaniemi, Finland, march 15-18 1994. Proceedings page 457-467 (11 pages)
 • Anker Nielsen: SNOW-SIM - Computer Model for Simulation of Wind and Snow Loads on Buildings and Structures. Paper for the 3rd Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Copenhagen 13-15 September (8 pages) 1993
 • Berit Hugdal og Anker Nielsen: Rennesystemer for glasstak. Dimensjoneringsvejledning. NBI Prosjektrapport-88 (58 sider) 1991
 • Anker Nielsen: Snow loads and heat cables on glazed roofs. CIB W67 workshop 1991 may 27-28 Trondheim 10 pages 1991
 • Byggforskserien, Byggdetaljer G471.051. Laster. Snølast på glasstak. Med O.Mangor-Jensen, NBI våren 1990 (6 sider)
 • Anker Nielsen: Snow melting on glazed roofs. Paper for 2.symposium: Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Tapir ISBN 82-519-0941-4 (page 165-169) 1990
 • Anker Nielsen: Snølast på glasstak. Observationer av snø på glasstak samt anbefalinger for glasstakskonstruksjoner. Med S.E.Torgersen, NBI Oslo. Del I Tekst. NBI intern arbejdsrapport 383 (50 sider) Del II Bilder. NBI intern arbejdsrapport 384 (120 sider) 1989
 • Anker Nielsen: Snow-melting and snow loads on glass roofs. Paper for conference: First international conference on snow engineering, July 1988, Santa Barbara, USA, Special report 89-6 from Cold regions research & engineering laboratory USA, page 168-177 (9 pages) printed 1989
 • Anker Nielsen: Snow-melting and snowloads on glass roofs. North Sun '86 conference. København (7 sider) 1986

Information technology - Informationsteknologi

 • Nielsen A: 3D VISUALISATION PROGRAMS FOR SIMULATION AND MODELLING OF MOISTURE AND VOC, Indoor Air conference 2005, September 4-9, 2005, Beijing, China
 • Simulation of cleaning as a useful tool in planning of buildings, Building Simulation 99, Sixth International Building Performance Simulation Association Conference, Kyoto, Japan, September 13-15 1999, ISBN 4-931416-01-2, Vol 3, page 1349-1356
 • VRML Programs for Room Ventilation Applications, Paper no 95, Indoor Environmental Engineering, Dept. of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University, December 1998, ISSN 1395-7953 R9846
 • VRML programs for Room Ventilation Applications, 6th International Conference on air distribution in Rooms, ROOMVENT 98, Stockholm, Sweden (vol I page 279-285)
 • Use of 3-D modelling programs in Building Physics, CIB W40-meeting7-10 October 1997, Kyoto, Japan, CIB Proceedings, Publication 213, CIB, Rotterdam (page 487-492)
 • Use of 3-D modelling programs with VRML in HVAC Planning, Cold Climate HVAC'97, April 30th to May 2nd, Reykjavik, Iceland
 • Use of full Interactive 3-D Modelling programs in Building Physics, with Børre Bang SIN, 4th symposium on the Building Physics in the Nordic Countries, 9-10 September 1996 at Innopoli, Espoo, Finland
 • Building Physics and information technology. Paper for 2.symposium: Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Tapir ISBN 82-519-0941-4 (page 13-19) 1990
 • Byggdetaljer på EDB. Beskrivelse af prototype for præsentation af tekst og tegninger på PC. Med F.O.Gabrielsen. NBI notat 10 sider 1988
 • Databases for research results. Building Physics in the Nordic Countries. Symposium and day of building physics Lund, Sweden, august 1987. Swedish Council for Building Research D13:1988.

Air tightness and air change - Lufttæthed og luftskifte

 • Measurements of Air Change and Energy Loss with Large Open Outer Doors, A. Nielsen (SIN). Paper for: Energy Impact of Ventilation and Air Infiltration, 14. AIVC Conference, Copenhagen, Denmark, 21-23 September 1993 (8 pages)
 • Distributions of expected air infiltration and related energy use in buildings based on statistical methods with independent or correlated parameters. Paper for: Energy Impact of Ventilation and Air Infiltration, 14. AIVC Conference, Copenhagen, Denmark, 21-23 September 1993 (8 pages)
 • Measurements of Air Change and Energy Loss with Large Open Outer Doors, A. Nielsen (SIN) and E. Olsen (NORUT). Paper for the 3rd Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Copenhagen 13-15 september (8 pages) 1993
 • Luftstrømmer og varmetap gjennom porter, Ernst Olsen og Anker Nielsen, Norut Teknologi, FTAS A93005 (30sider) 1993
 • Air flow and ventilation measured in glazed areas in Narvik. P.Eian, B.Jensen and A.Nielsen, Paper for ROOMVENT'92 , Aalborg, Denmark (11 sider) 1992
 • Use of statistics for predicting distribution of air infiltration. 8th AIVC Conference, Überlingen, Federal Republic of Germany 21 - 24 September 1987, paper 9 , 13 pages 1987
 • Tetthet og U-verdier. Konsekvenser for energiforbruk. NBI byggdetaljer G 472.642 (6 sider) 1986

Life time and environmental impact of materials - Bestandighed og miljøpåvirkning for materialer

 • Anker Nielsen: Computer model (SIN-BIP) for energy consumption, cost, energy content and the environmental loads of buildings. Paper for the 3rd Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Copenhagen 13-15 September (8 pages) 1993
 • A. Nielsen, O.H.Lyngra og B. Hammarstrøm: Computer model for the energy consumption, cost, energy content and the environmental loads of buildings, Paper for symposium Energy Efficient Buildings Stuttgart (6 pages) 1993
 • Anker Nielsen: Statistiske vurderinger i forbindelse med bestandighed. Bidrag til NORDTEST-symposium: Materialers og komponenters bestandighed. Vurdering og prøvning. København juni 1988 (side 311-318) 1988

Indoor climate and cleaning - Indeklima og rengøring

 • Reducing the risk of future moisture problems in buildings, 7th international conference on Healthy Buildings, Singapore, 7th to 11th December 2003 (7 pages)
 • Preventing moisture problems and water damage in buildings, Cold Climate HVAC 2003 in Trondheim, Norway, 15th to 18th June 2003 (10 pages)
 • Planning of Class Rooms in Schools for better Cleaning, Third international congress on professional cleaning, Helsinki, Finland, 30 September to 1 October 2002
 • Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) used on Moisture Problems, Indoor Air 2002, 9th international Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, USA, June 30- July 5 2002 (6 pages)
 • Use of FMEA - failure modes effects analysis on moisture problems in buildings, Sixth Nordic Conference on Building Physics in Trondheim, Norway, 17th to 19th June 2002 (8 pages)
 • Bornehag C G, Blomquist G, Gyntelberg F, Nielsen A et al.: Dampness in Buildings and Health. Nordic Interdisciplinary Review of the Scientific Evidence on Associations between Exposure to "Dampness" in Buildings and Health Effects (NORDDAMP), Indoor Air, vol. 11, 2001, no 2, page 72-86
 • Analysis of the moisture problems in bath rooms, Healthy Buildings 2000, Helsinki, Finland, August 5-10, 2000, ISBN 952-5235-07-2, Vol 3, page 495-500
 • Planning of cleaning for large rooms, Healthy Buildings 2000, Helsinki, Finland, August 5-10, 2000, ISBN 952-5235-07-2, Vol 4, page 499-504
 • Simulation of cleaning as a useful tool in planning of buildings, Building Simulation 99, Sixth International Building Performance Simulation Association Conference, Kyoto, Japan, September 13-15 1999, ISBN 4-931416-01-2, Vol 3, page 1349-1356
 • Planning of rooms for better cleaning, Paper for Indoor Air 99, the 8th international Conference on Indoor Air Quality and Climate, Edinburgh, Scotland, August 8th to 13th 1999
 • The Cleaning Index as a useful tool in Facility Management. Second International congress on professional cleaning, Helsinki, Finland, June 3-4, 1997
 • Defining the Cleaning Index for Occupied Rooms, Indoor Air'96, the 7th international conference on Indoor Air Quality and Climate, July 21-26, 1996, Nagoya, Japan

Other areas - andre områder

 • Nielsen A., Kjellstrom E and Sasic Kalagasidis A., 2007:Sustainability of the Swedish built environmenttowards climate change. Hygro-thermal effects and design criteria for buildings with respect to future climate scenario. Thermal Performance for the Exterior Envelopes of Whole Buildings X, December 2-7,2007, Clearwater beach, Florida, USA. s. 10. ISBN/ISSN: 978-1-933742-28-1
 • Sasic Kalagasisdis A, Moussavi Nik V andNielsen A: Effect of climate change on energy consumption in buildings, 8th Nordic Conference on Building physics in the Nordic Countries, København, 2008
 • Bertelsen, N. H., & Nielsen, A. (2005). Seeing what you get. Balanced communication for owners. In      CIB 2005.COMBINING FORCES - Advancing Facilities Management and Construction through   Innovation June 13-16, 2005 Helsinki, K. Tulla (Ed.), Facilities business and its management (pp. 292-303). Helsinki.
 • Ingvaldsen, Tj.; Lakka, A.; Nielsen, A.; Bertelsen, N. H. and Jonsson, B. (2004). Productivity studies in Nordic building- and construction industry. NBI, Byggforsk project report 377.
 • Part of report: European Village - a step towards a single market in the construction sector, National Board of housing, Building and Planning, Report, February 2003, ISBN 91-7174-734-9
 • Building Physics in the Building Engineers' Work. Paper for the 3rd Symposium Building Physics in the Nordic Countries, Copenhagen 13-15 September (8 pages) 1993
 • Varmeanlegg. Automatisk regulering av romtemperatur i elektrisk oppvarmede småhus. NBI byggdetailblad A552.108 1991
 • Thermal conductivity variations in expanded polystyrene. With P.C.Moe. Paper for 2.symposium: Building Physics in the Nordic Countries, Trondheim, Tapir ISBN 82-519-0941-4 (page 361-366) 1990
 • Energibesparelser ved natsænkning af temperaturen. Dansk VVS 19.årg. feb.1983,side 12-13 1983
 • Opdateret 16 December 2012


Copyright (c) 2012 Anker Nielsen. All rights reserved.

info@anielsen.eu