Sne og is på tage og istapper

Artkel i Ingeniøren om istapper (dansk)

Artikel om sne og is på tage (Bygg og teknik 2004/5 Sverige - svensk)

Rennesystemer på glastak (Byggforsk Norge, Norsk 1991)

Isning på tak og udluftning (Bygforsk Norge, Norsk 1985)

Conference papers

Snow, ice and icicles on roofs – physics and risks (Nordic Symposium in Building Physics 2005)

Snow and ice on roofs - icicles and climate change (Nordic Symposium in Building Physics 2008)

Snow and freezing water on roofs (Cold Climate HVAC Greenland Sisimiut 2009)

Copyright (c) 2015 Anker Nielsen. All rights reserved.

info@anielsen.eu